Algemene Ledenvergadering 10 januari 2017

Het bestuur van de vereniging Rotterdam Basketbal nodigt de leden en/of de ouders van de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van 10 januari 2017. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine van de Alexanderhal. Hieronder zijn de notulen van de vorige ALV en de agenda voor 10 januari te vinden.

agenda-en-notulen-algemene-ledenvergadering