Agenda

SEIZOEN 2018-2019

  • 13 november dinsdag 2018 Staffoverleg RoBa
  • 22 december zaterdag 2018 t/m zondag 6 januari 2019 trainingen komen te vervallen
  • 15 januari dinsdag 2019 Stafoverleg RoBa
  • 12 maart dinsdag 2019 Stafoverleg RoBa
  • 20 april 2019 IPT Dag 1: Internationaal basketbaltoernooi
  • 21 april 2019 IPT Dag2: Internationaal basketbaltoernooi
  • 22 april 2019 IPT Dag 3: nog nader in te vullen