Basketball’s Cool

Basketball’sCool: permanente instuif

De Basketball’sCool is een van de meest succesvolle concepten die door de NBB zijn ontwikkeld bij het project ‘Meedoen alle Jeugd door Sport’. Bij de Basketball’sCool kunnen kinderen op een vaste dag en vast tijdstip training krijgen van trainers van de lokale basketballvereniging, zonder dat ze direct in een competitie spelend team worden gezet. Het is een permanente instuif. In de lijn van Peanutbasketball draait het bij de lessen om samen spelen en
plezier maken. De kinderen ervaren de voordelen van sporten in groepsverband en maken zo op een leuke, intensieve en gezellige manier kennis met basketball.

Steeds weer is gebleken dat de stap van schoolactiviteit naar spelen in competitieverband bij een club soms voor veel kinderen nog te groot is. Via de Basketball’sCool kunnen de kinderen in hun eigen tempo kennis maken met basketball. De NBB heeft speciaal voor deze groep kinderen een flexibel lidmaatschap in het leven geroepen, zodat meer kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met basketball en toch opgenomen worden in de vereniging. De kinderen betalen per keer een kleine bijdrage of kunnen kiezen voor een voordelige strippenkaart.

Behalve meer deelnemers en een betere doorstroming is de Basketball’sCool ook een oplossing voor de lange wachtlijsten, waar veel basketbalverenigingen mee worstelen. Daarnaast vervult de Basketball’sCool ook een wijkfunctie, omdat veel kinderen uit de buurt op de activiteit af komen. Veel verenigingen zetten de Basketball’sCool ook in om een dependance te starten in (achterstands)wijken waar relatief weinig leden vandaan komen.

Elke zaterdagochtend start om 08:30 uur in de Alexanderhal onder leiding van onze enthousiaste trainers Basketball’sCool. Kom een keer langs en doe mee.

Wil je je opgeven stuur dan een mail naar tc@rotterdambasketbal.nl .