Beleid Omgangsregels

Rotterdam Basketbal is een vereniging waar iedereen die van basketbal houdt van harte welkom is en zich welkom mag voelen. Onze jongste leden krijgen training volgens het STAR principe: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. En deze waarden gelden eigenlijk voor iedereen die iets met de vereniging te maken heeft.

Wij vinden het belangrijk, dat alle mensen die (op welke manier dan ook) bij de vereniging horen, zich respectvol gedragen richting elkaar, de scheidsrechters en onze gasten. Wij gedragen ons ook respectvol richting een ieder die wij bij uitwedstrijden ontmoeten.

Bij Rotterdam Basketbal gelden de volgende regels

Voor een ieder:

 1. Accepteer en respecteer de ander, zoals hij is. Discrimineer niet. Iedereen telt mee.
 2. Spreek elkaar aan op negatief gedrag en kom voor elkaar op.
 3. Ondersteun de wedstrijd op een positieve manier. Aanmoedigen is niet hetzelfde als afkatten. Denk aan je taalgebruik. Respecteer tegenstanders, scheidsrechters en jury.
 4. Ga zuinig om met de sporthal en de materialen die er staan.
 5. Gooi je afval in de prullenbak en breng flesjes, glazen en uit de kantine gehaalde stoelen of krukken terug naar de kantine.
 6. Roken is niet gewenst en verboden in de sporthal. Wapens en drugs zijn verboden! Alcohol mag alleen genuttigd worden volgens het wetboek van Nederland. D.w.z. 18 jaar en ouder!

Voor de spelers:

 1. Geef je coach en de andere spelers voor de trainingen en wedstrijden een hand.
 2. Volg je trainingen. Wanneer je een keer echt niet aanwezig kunt zijn, meld je dit tijdig bij je trainer. Zorg ervoor, dat je tijdens de trainingen en voor de wedstrijd op tijd klaar staat in de hal.
 3. Volg een gezonde levenswijze.
 4. Houd je aan de regels voor het wedstrijdtenue. Het shirt draag je in je broek.
 5. De selectieteams zijn verantwoordelijk voor hun eigen tas met wedstrijdtenues. Verdwenen tenues worden door het team vergoed.
 6. Speel je wedstrijd met respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al is dat volgens jou niet zo. Schelden, roepen, spugen of negatieve gebaren maken naar de scheidsrechter is onacceptabel!
 7. Bedank of feliciteer je tegenstander, de jury, de scorer en de scheidsrechter. Dit is een officiële NBB-regel.
 8. Zorg dat je je contributie op tijd betaald. Dat voorkomt een schorsing.

Voor de coaches en trainers:

 1. Geef het goede voorbeeld: draag goede trainingskleding, geen handen in de zakken, geen kauwgom in de mond, geen telefoon in de hand (tenzij het voor de stopwatch wordt gebruikt).
 2. Breng aan het begin van het seizoen spelers en hun ouders op de hoogte van regels van sportiviteit en respect. Voorkom dat ouders gaan ‘mee-coachen’ en spreek ouders dan aan.
 3. Begeleid de wedstrijd positief. Geef duidelijke aanwijzingen. Schroom niet een speler tijdelijk naar de kant te halen als daar reden voor is. Wacht niet tot de scheidsrechter het doet.
 4. Stel een vervoers- en wasschema op, waarin de ouders evenredig belast worden. Wanneer een ouder teammanager wil zijn, kan deze ouder de schema’s opstellen. Maak een appgroep voor de communicatie rond het team.
 5. Begroet de coach van de tegenstander en eventuele ‘rij-ouders’. Wijs hen het veld waar de wedstrijd gespeeld gaat worden.
 6. Controleer of de scheidsrechters en tafelaars er op tijd zijn en spreek hen aan, wanneer ze te laat zijn.
 7. Spreek spelers aan, wanneer ze zich niet aan de regels houden en verbind consequenties en sancties aan hun gedrag. Bespreek met de TC de spelers die zich niet aan de regels houden.
 8. Vul het wedstrijdformulier in, dit voorkomt boetes.
 9. Spelers die niet respectvol omgaan met mede-spelers, de coach, de scheidsrechter of tegenstanders worden meteen uit de wedstrijd gehaald en voor minimaal 1 wedstrijd geschorst (dit is een bestuursbeslissing).
 10. Wanneer spelers tijdens een wedstrijd grensoverschrijdend gedrag vertonen, wordt dit gemeld bij de TC. In overleg met de TC wordt de strafmaatregel bepaald.
 11. Lees geregeld je mail en reageer vlot op vragen die vanuit de vereniging worden gesteld.

Voor de scheidsrechters en tafelaars:

 1. Alle leden, vanaf U14, hebben een verplichting om scheidsrechter of jury te zijn. Daartoe dienen met ingang van 01-01-2016 alle jeugdspelers het spelregelbewijs te behalen.
 2. Bekijk iedere week het takenschema op de website of je voor een taak bent in gedeeld.
 3. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Meld je bij de coach van het team waar jij scheidsrechter of jury bent. Als je echt niet kunt, neem dan maatregelen. Zoek vervanging en meld dit tijdig bij jouw coach, zodat hij of zij dit door kan geven.
 4. De scheidsrechter draagt tijdens de wedstrijd geen kleding van Rotterdam Basketbal, maar een neutraal tenue.
 5. Zorg dat je een wedstrijdfluit bij je hebt.
 6. Als je fluit, doe dat dan gedecideerd. Fluit luid en geef duidelijk aan wat je bedoelt. Verdiep je in de standaardgebaren van de NBB.
 7. Word niet emotioneel, dan doe je dingen die nog meer commentaar oproepen.
 8. Neem het fluiten en tafelen serieus. Dus niet bellen, sms-en of praten met voorbijgangers. Richt je geconcentreerd op het spel met een actieve houding (dus geen handen in je zakken).
 9. Controleer in de pauze het wedstrijdformulier en teken na afloop (ook de tafelaars!)
 10. Rapporteer excessen aan het bestuur en/of TC. Als zij nergens van weten, dan kan je ook geen actie verwachten.

Ouders en supporters:

 1. Er loopt een coach naast het veld, hoe hoog jullie frustratie ook is, laat hen hun werk doen.
 2. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al heeft de scheidsrechter volgens jullie geen gelijk. Blijf altijd respectvol! Schelden en roepen naar de scheidsrechter is onacceptabel!
 3. Reageer positief op uw zoon of dochter.
 4. Geef als ouder het goede voorbeeld!
 5. Alle ouders van jeugdleden hebben een verplichting om bardiensten te draaien. Bekijk iedere week het barschema op de website of je voor een bardienst bent ingedeeld. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je echt niet kunt, neem dan maatregelen. Zoek vervanging en meld dit tijdig bij jouw coach, zodat hij of zij dit door kan geven.
 6. Laat de jury tijdens de wedstrijd met rust, zodat zij hun aandacht bij de wedstrijd kunnen houden.