Beleid

Als Rotterdam Basketbal willen wij graag een toonaangevende club in de regio zijn, waarbij iedereen basketbal kan spelen op een voor ieder gepast niveau. Tegelijk streven wij ernaar om zoveel mogelijk door onszelf opgeleide spelers/speelsters maximaal te laten renderen op een voor hun gepast niveau.

Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement willen wij tegelijkertijd bij met name de breedtesportteams het aspect “plezier” niet uit het oog verliezen.

Rotterdam Basketbal is een club waar de jeugd een vaste basis heeft en waar op een kwalitatieve- en pedagogisch verantwoorde wijze basketbal technische vaardigheden worden bijgebracht. Wij vinden het prettig om waar mogelijk iedereen een plek aan te bieden waar elke speler/speelster de kans krijgt om zich te ontplooien volgens zijn/haar talent, ambitie en mogelijkheden.

Mede daarom bieden wij als club verschillende competitieniveaus aan zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en werken intensief aan een veilige en prettige omgeving voor de jeugd. Rotterdam Basketbal is een club waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band is tussen spelers, trainers, ouders en club.