Doelstellingen 2018

  1. Brede aandacht voor zowel topsport- als breedtesportteams
  2. Versterking technisch kader en nauwere samenwerking coachingsstaff
  3. Verder implementeren en doorontwikkeling van BAR – opleidingsplan
  4. Invoering clustertrainingen
  5. Samenwerking met Regionaal Talentencentrum
  6. Breed selecteren en nivelleren contributie selectiespelers.
  7. Alle selectieteams spelen op landelijk niveau
  8. Doorontwikkeling dameslijn
  9. Doorontwikkeling programma’s in diverse blokken van het seizoen
  10. Regionale en internationale samenwerking