Organisatie

Binnen Rotterdam Basketbal zijn een aantal commissies actief

Jeugdcommissie:
Astrid Kok
Wim1.kok@planet.nl

Barcommissie:
Bertha Bernhard
bbert@xs4all.nl

Scheidsrechterscommissie:
Sergio Robinson
sergiorobinson@rotterdambasketbal.nl

Redactiecommissie: 
Jurensli Willems
robasite@gmail.com

Evenementencommissie:
Bjørn ter Doest, Dorinde Hoogsteden, Claudia van der Hoek evenementen@rotterdambasketbal.nl