Preventie

Als sportvereniging willen wij, dat alle leden veilig en met plezier sporten.  Daarom nemen wij maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Rotterdam Basketbal heeft drie vertrouwens-contactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie) en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, coaches, trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuur, etc, iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging.

De vertrouwenscontactpersoon heeft vooral een procedureel adviserende rol. De vertrouwenscontactpersoon kan bij de sportbond terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

Rotterdam Basketbal heeft gedragsregels opgesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  De regels geven aan, waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Begeleiders kennen de gedragsregels, hebben deze gedragsregels ondertekend en handelen hier naar.  De gedragsregels zijn in dit document opgenomen.

Wij screenen alle trainers en coaches van Rotterdam Basketbal:

  1. Alle trainers en coaches hebben een kennismakingsgesprek met een bestuurslid of lid van de technische commissie, wanneer zij bij de vereniging komen.
  2. Een bestuurslid of lid van de technische commissie checkt de referenties, door contact op te nemen met de vereniging waar de begeleider vandaan komt. Dit wordt tijdens het kennismakingsgesprek meegedeeld.
  3. Een bestuurslid bevraagt het landelijk registratiesysteem seksuele intimidatie van de sportbond.
  4. Wij vragen alle begeleiders om een VOG. Het VOG moet om de vijf jaar opnieuw worden aangevraagd.
  5. Wij vragen alle begeleiders de gedragsregels te ondertekenen.
  6. Alle trainers en coaches worden ingeschreven bij de sportbond of vullen de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) in.

Rotterdam Basketbal heeft omgangsregels opgesteld voor iedereen die bij Rotterdam Basketbal hoort. Dit helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen en indien ze overschreden worden aan te pakken. De omgangsregels worden aan het begin van ieder seizoen door de coaches met de ouders en de spelers besproken. De omgangsregels staan op de website van de vereniging.

Dit beleidsdocument is te vinden op de site van de vereniging. Daarnaast zal ieder jaar in de nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het beleid. Dit onderwerp staat jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering op de agenda. Er vindt twee keer per jaar een gesprek plaats tussen de vertrouwenscontactpersonen en het bestuur om het beleid onder de loep te nemen en om de nodige acties  rond dit onderwerp te bespreken.