Corona regels

Stay healthy, stay safe.

Wanneer we niet langer de situatie kunnen veranderen, moeten we onszelf veranderen…

Plato
De RoBa regels voor een veilig sportklimaat.

Lees, onthoud en voer ze uit.

Het zijn rare tijden. Helaas weerhoudt het Corona Covid-19 virus ons ervan om onze sport normaal te beoefenen en te bekijken. Daarom vind je hieronder de regels die wij -gebaseerd op de regels van de NBB en het RIVM- hanteren. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Uiteraard geldt voor alles: mocht je (milde) klachten hebben laat je dan testen. Ook als je gevaccineerd bent. Blijf thuis totdat je de uitslag binnen hebt.

Onderstaande regels gaan in op 18 februari 2022.

Veilig en sportief.

In de Alexanderhal bij wedstrijden

 1. Zowel bij trainingsavonden als wedstrijddagen is publiek welkom.
 2. Indien je 18 jaar of ouder bent, dien je bij binnenkomst in de hal een geldige PCR test (niet ouder dan 24 uur en negatief) dan wel een vaccinatie bewijs (QR code) te kunnen tonen. 
 3. Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
 4. Aanvullend, als je gecheckt wordt moet je ook je ID laten zien. Neem die dus altijd mee. Aangezien basketballers langer zijn en ouder lijken, adviseren wij jongeren vanaf 14 jaar om ook een ID mee te nemen om discussie te voorkomen.
 5. Vrijgesteld van de Coronacheck zijn coaches en teammanagers van bezoekende partijen, scheidsrechters, RoBa bestuurders en RoBa vrijwilligers wanneer zij in functie zijn. Zij zijn niet verplicht om de QR-code te laten zien dan wel de PCR test. 
 6. Onder RoBa vrijwilligers in functie verstaan wij:
  •  Zaalwacht
  •  Kantinecommissie
  •  Coaches/trainers
  •  Tafelaars
  •  Scheidsrechters
  •  CTB gastheer/gastvrouw
  •  Wedstrijdsecretaris
  •  Bestuur
  •  TC commissie
  •  Teammanager die als Staff opgenomen staat in Sportlink
 7. Mogelijk wordt een wedstrijd gefilmd en gestreamd. Mocht je hier bezwaar tegen maken, spreek dan ter plaatse iemand van de RoBa staff aan, of stuur een mail naar info@rotterdambasketbal.nl. Bij communicatie via de mail kan het zijn dat RoBa enkele dagen later pas in actie komt.
 8. Indien je niet aan deze voorwaarde kan voldoen, mag je de hal niet in en is meespelen niet mogelijk.
Goed voorbereid onderweg.

Bij uitwedstrijden

 1. Check altijd de website van de vereniging waar je uit gaat spelen. Zodat je goed op de hoogte bent hoe zij daar om gaan met de QR-­‐check.
 2. Neem vanaf 14 jaar altijd je ID bewijs mee. Dat voorkomt discussie omtrent je leeftijd.
 3. Altijd zal gelden: De speler boven de 18 die niet is gevaccineerd dient een geldige PCR-­‐test te laten zien, niet ouder dan 24 uur. Kan hij/zij dat niet dan kan hij/zij geen wedstrijd spelen.