Jeugdfonds sport en cultuur

Alle beetjes helpen
Moeite met de kosten van het sporten?

Jeugdfonds helpt

Heeft u moeite om de kosten voor de contributie te betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding hiervan middels het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt mee aan de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Hulp bij de aanvraag:

Stichting Meedoen in Rotterdam

Wij als vereniging kunnen geen aanvragen indienen. U heeft altijd een intermediair nodig om een aanvraag in te dienen.

Wanneer u een intermediair zoekt om uw aanvraag te begeleiden, kunt u in contact treden met Stichting meedoen in Rotterdam. Zij zijn intermediair.

Lees op de website wat er mogelijk is en welke regels er gelden.