Lidmaatschap opzeggen

Laat het ons weten

Schriftelijk voor 1 mei

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen schriftelijk (of per e-mail info@rotterdambasketbal.nl) te zijn ontvangen door de administratie van Rotterdam Basketbal.

Bij opzegging na 1 mei maar voor 1 juli wordt voor landelijk spelende leden 100 Euro en voor overige leden 50 Euro in rekening gebracht voor reeds gemaakte kosten voor het nieuwe seizoen.

Bij opzegging na 1 juli van het nieuwe seizoen zal de gehele jaarcontributie moeten worden betaald.