Rol van ouders en verzorgers

Kinderen kunnen het niet alleen

Ouders en verzorgers helpen mee

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve activiteit van jouw zoon/dochter of zorgkind bij Rotterdam Basketbal.

Door bijvoorbeeld met elkaar de bardienst te draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor de tegenstander.

Contact met trainer en coach

Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw (zorg)kind naar de trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw (zorg)kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de coach/trainer bezig met voorbereiden/opstarten van de training. Na de training kun je de coach aanspreken of een aparte afspraak maken.

Aanwezigheid bij de wedstrijd

Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijd volgt van jouw zoon/dochter of zorgkind. Sportieve aanmoedigingen zijn altijd van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune plaats te nemen en zowel tijdens als na de wedstrijden met respect met elkaar om te gaan. Ook vragen we je om de coaches tijdens de wedstrijden hun werk te laten doen. Het is niet prettig om dan te storen. Na afloop van de wedstrijd is er tijd om met de coach te praten.

Bardiensten draaien

Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligerstaken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten tijdens de thuiswedstrijden van jouw (zorg)kind. Hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgdragen.

Voor het draaien van de bardienst zijn bij het startweekend instructies geweest. Ben je nog niet ingewerkt, zorg dan zelf dat een andere ouder je kan inwerken. De teammanager kan dit met je regelen.

Tafeltaken en scheidsrechtertaken.

Speelt jouw (zorg)kind bij X10 of X12 dan zal je ook worden ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgdragen.

We snappen dat niet elke ouder van een speler in X10 of X12 scheidsrechtertaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je 35 euro betaalt, zal de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter voor het hele seizoen voor jouw taken. De teammanager zal dit aan het begin van het seizoen inventariseren en aan de technische commissie doorgeven. (tc@rotterdambasketbal.nl)

Voor het verrichten van tafeltaken is er geen afkoopregeling. Elke ouder dient deze taak te doen volgens schema die de teammanager maakt. Tijdens startweekend aan begin van seizoen is er een tafelinstructie. Zonodig in overleg, kan deze vaker worden gegeven.

Vervoer door ouders

Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ verzorgers. Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid aangeven. Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende oplossing te vinden.

Extra inzet

Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart toedragen. Ben jij naast bovenstaande taken geïnteresseerd in nog meer taken binnen de vereniging, dan kun je je richten tot een bestuurslid of lid van technische commissie. (bestuur@rotterdambasketbal.nl of tc@rotterdambasketbal.nl). Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging waarbij de hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de nieuwsbrieven en team apps zijn deze aankondigingen te lezen.