!!! LET OP: ROBA CORONA PROTOCOL. UPDATE: WEDSTRIJDEN AFGELAST!!!!

Technisch beleid

Zo gaan we met basketbal om

Doelstellingen

 1. Brede aandacht voor zowel topsport- als breedtesportteams
 2. Versterking technisch kader en nauwere samenwerking coachingsstaff
 3. Verder implementeren en doorontwikkeling van BAR – opleidingsplan
 4. Alle selectieteams spelen op landelijk niveau
 5. Doorontwikkeling dameslijn
 6. Doorontwikkeling programma’s in diverse blokken van het seizoen
 7. Regionale en internationale samenwerking

BELEIDSNOTITIE “SCHERMEN OMHOOG”

In seizoen 2017-2018 hebben wij als vereniging het besluit genomen te werken naar een “OPEN” verenigingscultuur, waar alle spelers, coaches en ouders zich veilig en thuis voelen. Een vereniging waarin wij SAMEN TRAINEN en SAMEN OPLEIDEN. Door de schermen omhoog te doen kom je de zaal inlopen en zie je meerdere teams over de 3 velden trainen. Spelers zijn hier een onderdeel van de vereniging in plaats van slechts een speler van een specifieke team. Het geluid van basketbal klinkt door de zaal heen en de energie van het ene veld werkt aanstekelijk op de groep ernaast.

De “schermen omhoog” blijkt in de praktijk een cultuuromslag te zijn. Hieronder wil ik kort uitweiden waarom wij als bestuur hier voor kiezen:

 1. Veiligheid: Als de schermen omhoog zijn kan een ieder beter overzicht hebben over wat er op de velden gebeurt. Voorheen was het slechts mogelijk om een veld te zien. Trainers, ouders en spelers wisten dan niet wat er op het andere veld gebeurde. Je moest eerst om de schermen heen lopen. Wij zijn als vereniging met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en pedagogisch klimaat tijdens onze trainings- en wedstrijddagen.
 2. Verenigingsgevoel: Als je als speler bij Rotterdam Basketbal binnenkomt dan wil je basketbal beleven en zien. Door te zien wat er op de andere velden gebeurt leer je ook van elkaar en neem je energie van elkaar over. Je weet ook wie er bij jouw club trainen en spelen. Je hebt direct contact met anderen en dit stimuleert de sociale cohesie.
 3. Cultuur verandering: Wat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt is dat het werken met de schermen omlaag leidt tot eilandjescultuur. Hoewel spelers bij elkaar gingen kijken was het geen natuurlijk proces. Spelers en coaches komen de zaal binnen en gaan alleen naar waar zij moeten trainen en keken niet om naar anderen. Hier willen wij verandering in brengen.
 4. Samenwerking coaches: Een van de technische beleidsdoelen dit seizoen is nauwere samenwerking van de trainers en coaches. Zij zijn het boegbeeld van de vereniging en geven door hun manier van samenwerking het voorbeeld. Met de schermen omhoog kunnen zij tijdens de trainingen zien wat andere coaches doen, makkelijker met elkaar communiceren, helpen en vrije veldruimte delen. Dit heeft tot effect dat onze opleiding eenduidig en in kwaliteit verbeterd.
 5. Marketing: Als laatste willen wij ons profiel als vereniging dat SAMEN TRAINT en SAMEN OPLEIDT voor een ieder die onze sporthallen binnenloopt duidelijk zichtbaar laten zijn. Als nieuw of aankomend lid willen wij hen als eerste indruk het gevoel geven dat zij bij ons deel uitmaken van een familie.

Uiteraard zijn er tegenargumenten waarom de schermen omlaag moeten blijven. De schermen omhoog zouden leiden tot concentratieverlies bij vooral de jongere spelers, coaches hebben last van  of veroorzaken geluidsoverlast op andere velden, er ontstaan gevaarlijke situaties door verdwaalde ballen op andere velden en coaches moeten hun stem te veel forceren om zich verstaanbaar te maken.  Daar tegenover staan de “good practices” bij Fusion volleybal, onze eigen selectietrainingen en startweekenden en andere basketbalverenigingen.

In de afgelopen periode hebben de trainers, TC en bestuur de eerste stappen genomen in de uitvoering van deze beleidskeuze. Om de beleidskeuze succesvol in te voeren moeten wij nu kijken wat we nodig hebben om de schermen omhoog te houden:

 1. Algemene beleving dat basketbaltrainingsgeluid geen geluidsoverlast is
 2. Meer trainers voor individuele aandacht spelers (leidt tot minder centraal schreeuwen en concentratie spelers behouden door direct contact)
 3. Volledige medewerking coaches; coaches moeten de meerwaarde zien en belichamen van het werken in een grote ruimte
 4. Aanpassing in coaching: aanwijzingen en correctie in een kleine kring aangeven (geluid over 1 meter i.p.v. 6 meter)
 5. Procesplanning in overgangsfase. Goed evalueren en aanpassen daar waar nodig.
 6. Indien er sprake is van een uitzonderingssituatie moeten de coaches na de training de schermen omhoog doen.
 7. Als er geen training op de andere velden wordt gegeven dan moeten de schermen omhoog (veiligheid en effectief gebruik trainingsruimte)
 8. Als tussenoplossing kan gedacht worden om de schermen omlaag te doen tot 2,5 meter van de grond. Hierdoor blijven de velden zichtbaar en wordt geluidsoverlast beperkt.

Met deze notitie hoop ik ons besluit en de evaluatie daarvan duidelijk verwoord te hebben.

Jurensli Willems ( voormalig Bestuurslid Technische Zaken seizoen 2017-2018)