Technisch beleid

Zo gaan we met basketbal om

Doelstellingen

1

Brede aandacht voor zowel topsport- als breedtesportteams

..

2

Versterking technisch kader en nauwere samenwerking coachingsstaff

3

Verder implementeren en doorontwikkeling van BAR – opleidingsplan

4

Alle selectieteams spelen op landelijk niveau

5

Doorontwikkeling dameslijn

6

Doorontwikkeling programma’s in diverse blokken van het seizoen

7

Samenwerking nationale en internationale programma's