Vertrouwens Contactpersonen

Een veilig sportklimaat voor iedereen.

Dat sporten gezond is weten we allemaal. We zijn dan ook blij om te zien dat de vereniging groeit en steeds meer mensen enthousiast gaan basketballen. Rotterdam Basketbal doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.

Naast de reguliere maatregelen zoals reglementen en gedragscodes heeft de vereniging drie Vertrouwens Contactpersonen. Het is de taak van de Vertrouwens Contactpersonen (VCP) om te ondersteunen waar nodig is.  

 

Signaleren en bespreken.

Wat doet een Vertrouwens Contactpersoon precies?

Eigenlijk is het een soort signaalfunctie. Wanneer er iets gebeurt wat een vervelend of onveilig gevoel oproept, kunnen de leden bij een VCP terecht. Samen met de VCP wordt de situatie besproken en naar een gewenste oplossing gezocht. Als er meer hulp bij nodig is zorgt de VCP ervoor dat de juiste personen of instanties worden betrokken. Wij kunnen ook gebruikmaken van de kennis van NOC-NSF en Rotterdam Sportsupport, waar wij ook diverse trainingen hebben gevolgd.

Maar dat is niet het enige. De VCP heeft ook een rol in het voorkomen van ongewenste situaties. Dat kan bijvoorbeeld door trainers en teammanagers erop te wijzen hoe zij signalen binnen een team kunnen opvangen maar ook door zelf eens te observeren hoe het eraan toegaat tijdens trainingen of wedstrijden van de diverse teams.

Diverse onderwerpen.

Aan wat voor soort zaken kun je dan denken?

Meestal wordt er direct aan seksuele intimidatie gedacht, maar het is veel breder dan dat. Je veilig voelen betekent ook dat je je een onderdeel voelt van de groep, dat er niet wordt gediscrimineerd, dat je het gevoel hebt je mening te kunnen geven en dat deze ook wordt gerespecteerd. Maar ook bij vermoedens van drank- of drugsgebruik, een onveilige privé situatie en ieder ander gevoel van onbehagen, kan er contact met een VCP worden opgenomen.

Altijd dichtbij.

Hoe kun je ons bereiken?

Mocht je ergens mee zitten en wil je dat met een onafhankelijke persoon bespreken, schroom dan niet om contact met een van ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Vader van Kyan (14-1)

Rick Kasmo

Rollers team 2

Cynthia Peek

Moeder van Niek (16-3)

Marleen Ouwens