Basketball’s Cool

De gezondste instuif die er is!
basketbalscool

Kleine grote sporthelden

De Basketball’sCool is een van de meest succesvolle concepten die door de NBB zijn ontwikkeld bij het project ‘Meedoen alle Jeugd door Sport’. Bij de Basketball’sCool kunnen kinderen op een vaste dag en vast tijdstip training krijgen van trainers van de lokale basketballvereniging, zonder dat ze direct in een competitie spelend team worden gezet. Het is een permanente instuif. In de lijn van Peanutbasketball draait het bij de lessen om samen spelen en plezier maken.

De kinderen ervaren de voordelen van sporten in groepsverband en maken zo op een leuke, intensieve en gezellige manier kennis met basketball.

 

Samen groeien op het basketbalveld

Steeds weer is gebleken dat de stap van schoolactiviteit naar spelen in competitieverband bij een club soms voor veel kinderen nog te groot is. Via de Basketball’sCool kunnen de kinderen in hun eigen tempo kennis maken met basketball. De NBB heeft speciaal voor deze groep kinderen een flexibel lidmaatschap in het leven geroepen, zodat meer kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met basketball en toch opgenomen worden in de vereniging. De kinderen betalen eenmalig een vast bijdrage voor het hele seizoen.

Elke zaterdagochtend om 08:15

Doe ook mee!

Behalve meer deelnemers en een betere doorstroming is de Basketball’sCool ook een oplossing voor de lange wachtlijsten, waar veel basketbalverenigingen mee worstelen. Daarnaast vervult de Basketball’sCool ook een wijkfunctie, omdat veel kinderen uit de buurt op de activiteit af komen. Veel verenigingen zetten de Basketball’sCool ook in om een dependance te starten in (achterstands)wijken waar relatief weinig leden vandaan komen.

Elke zaterdagochtend is er van 08:30 tot 09:30 uur in de Alexanderhal een training onder leiding van onze enthousiaste trainers Basketball’sCool voor de jongste kinderen. Kom een keer langs en doe mee.

Als je wilt meedoen eerst opgeven. Ook hier is een wachtlijst. Zomaar langskomen en meedoen gaat niet. Wil je je opgeven stuur dan een mail naar tc@rotterdambasketbal.nl 

Meet The Team

Cedinio Baly

Trainer coach | 3x3