Contributie

Join the club

Sporten kost Geld

De contributie bedragen per leeftijdscategorie en competitie zijn op de Algemene Leden Vergadering van juni, 2019 als volgt vastgesteld. Contributiebedragen zijn inclusief bijdrage voor een leentenue voor de 2e divisie teams en hoger en exclusief bal voor selectieteams.

Een goede bal is los aan te schaffen voor €55,– Selectieteams zijn: M12-1 en M14-1, M16-1, M18-1, V14, V16, VSE, RoBaRo 1 en M22.

Voor de afdelingsteams dient elke speler een eigen tenue aan te schaffen op het kantoor in de Alexanderhal. De kosten per tenue zijn €65,– en dit bedrag dient op het kantoor in de Alexanderhal betaald te worden bij het afhalen van het tenue. 

Nieuwe leden dienen bij inschrijving 25 Euro administratiekosten en 25 Euro aanbetaling op de contributie te voldoen bij de administratie op het kantoor in de Alexanderhal.

Je betaalt altijd de contributie die bij je leeftijd past, ook al speel je in de competitie in een andere leeftijdscategorie. (zie onderstaand overzicht) Let op, er komt wel een toeslag bij als je in een selectieteam speelt. 

Wat kost het?

Contributie 2022 / 2023

Let op: wanneer je buiten je eigen team mee traint en/of speelt met een hoger team, wordt daar een toelage voor berekend.

Moeite met de kosten? Informeer bij Jeugdfonds Sport en Cultuur voor financiële steun:

De actuele contributies komen binnenkort op de website.

Instroom (geboren 20010-2011-2012-2013 ) enkel trainend

M10 + M12: € 220,00

Onder 10 (geboren 2012 of later)

M10: €340,00

Onder 12 (geboren 2010-2011)

M12-3 en M12-2: €350,00
M12-1: €350,00

Onder 14 (geboren 2008-2009 )

M14-3, M14-2: €390,00
M14-1, Eredivisie: €1070,00 (is inclusief 400,- stage reserve)
V14-1, 2e Divisie: €670,00

Onder 16 (geboren 2006-2007)

M16-3, M16-2:  €410,00
M16-1, Eredivisie: €1090,00 (is inclusief 400,- stage reserve)
V16-1, 2e Divisie: €690,00

Onder 18 (geboren 2004-2005)

M18-3: €430,00
M18-2, 2e divisie: €710,00
M18-1, Eredivisie: €1110,00 (is inclusief 400,- stage reserve)

Onder 20 (geboren 2002-2003)

M20, 2e divisie: €710,00

Onder 22 (geboren 2000-2001-2003-2003) 

M22, Eredivisie – DTL: €1110,00 (is inclusief 400,- stage reserve)

Senioren (geboren 2000 of eerder)

MSE1: €610,00

Rolstoelbasketbal

RoBaRo 1, RoBaRo 2, : € 380,00

Basketball’sCool

Strippenkaart methode

Waarschuwing!

Als niet binnen de betalingstermijn is betaald, kan niet meer worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden.

Contactgegevens

Voor vragen over de contributieregeling kunt u contact opnemen met:

E-mail: contributie@rotterdambasketbal.nl

Bankrekeningnummer Rotterdam Basketbal:

IBAN: NL18INGB0002904652

BETALING CONTRIBUTIE met Clubcollect

Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen.

Hierbij kunt u aangeven deze betaling in een keer te voldoen of in maximaal 7 termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.